Przy zakupie za minimum 350,00 zł dostawa GRATIS !!!*

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SFERA ZDROWIA

Zamówienia w naszej firmie mogą Państwo składać:

- poprzez nasz sklep internetowy www.sferazdrowia24.pl

- mailem na adres info@sferazdrowia.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu +48730505850

WE WSZYSTKICH WYPADKACH ZAMÓWIENIE JEST WIĄŻĄCE OBIE STRONY.

Jeśli klient nie odbierze lub zrezygnuje z zamówienia podczas gdy ono zostało już do niego wysłane będzie musiał pokryć koszty wysyłki w obie strony, czyli od nas do klienta i zwrotnej. Zostanie mu wystawiony paragon (faktura) za powyższą usługę.

Prosimy o przemyślane zakupy.

I. Rejestracja

1. Klient może dokonać rejestracji na stronie głównej sklepu Sfera Zdrowia wybierając opcje Zarejestruj się” lub podczas składania zamówienia.

2. W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła zgodnie z formularzem rejestracji. W przypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest podanie numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony powierzonych danych osobowych. Każdy klient sklepu internetowego sferazdrowia24.pl ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych oraz możliwość zażądania usunięcia ich z naszej bazy danych.

II. Realizacja zamówień

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie od 24h do 7 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe (jeżeli nie został ustalony inny termin).

2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzeze-mail: info@sfarazdrowia24.pl

3. Płatności:

a.gotówka podczas odbioru w sklepie stacjonarnym SFERA ZDROWIA ul. Jaworzyńska 13/1A w Legnicy

b.przelew na konto sklepu : 98 1090 2066 0000 0005 4207 7682

c.przelew online „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

d.pobranie, płatne kurierowi podczas dostarczania zamówionego towaru

4. Przy płatnościach kartą zamówienie realizowane jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Opóźnienia mogą wynikać z przejściowej niedostępności produktu lub problemów z doręczeniem przesyłki, dlatego proszę zawsze podawać swój nr telefonu, by kurier mógł bez problemu ustalić termin i godzinę doręczenia.

Maksymalny czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych .

III. Dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium całego kraju (Polski).

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

a) odbiór osobisty - wymaga ustalenia kiedy produkt w sklepie będzie dostępny, by klient mógł go odebrać, ponieważ należy go sprowadzić z głównego magazynu do punktu odbioru czas odbioru może się wydłużyć nawet do 7 dni, dlatego należy ustalić to ze sklepem mailowo info@sfarazdrowia24.pllub telefonicznie pod nr tel. 730505850. Odbiór osobisty jest możliwy w sklepie SFERA ZDROWIA ul. Jaworzyńska 13/1A w Legnicy

b) listownie

c) przesyłka kurierska za pobraniem lub po przedpłacie

d) paczkomat za pobraniem lub po przedpłacie

e) paczka wRuchu po przedpłacie.

3. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie nas o tym powiadomić. Przyjęcie takiej przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, może być potraktowane jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem.


5. Przed przyjęciem towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji”. W przypadku braku takiego protokołu reklamacja nie może zostać uznana.

6. Dowód zakupu zostanie przesłany wraz z przesyłką lub drogą elektroniczną na adres e-mail klienta do 48 godzin od wysyłki towaru. Wszelka inna korespondencja ze strony firmy ERMAR w tym Faktury Korygujące odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres e-mail klienta lub drogą listowną na adres wysyłki klienta.

IV. Reklamacje, gwarancje i zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Ewentualne uszkodzenia lub inne niezgodności należy niezwłocznie zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i spisać „Protokół Reklamacji” w obecności dostawcy, oraz skontaktować się z firmą ERMAR właścicielem sklepu sferazdrowia24.pl. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. Reklamowaną przesyłkę oraz „Protokół Reklamacji” należy odesłać do firmy ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl.

2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne zgłoszenie reklamacji (listem, pocztą elektroniczną na adres info@sferazdrowia24.pl), zawierające imię i nazwisko nabywcy lub osoby zgłaszającej, jej adres do korespondencji, numer dokumentu zakupu, datę zakupu, nazwę towaru, nazwę dostawcy i nr przesyłki oraz możliwie szczegółowy opis problemu.

3. Warunkiem uznania reklamacji na ewentualne wady fabryczne w okresie gwarancji jest dostarczenie artykułu do firmy ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl wraz z dokumentem zakupu.

4. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 3 dni robocze. Czas realizacji uznanej reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa towaru) wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez firmę ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.

5. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i objęty 12 miesięczną lub dłuższą gwarancją.

6. Przy zakupie towaru dokonywanym "na odległość" (za pośrednictwem sieci Internet lub telefonu) Klient ma 14 dni do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz 14 dni od odstapienia na odesłanie towaru. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w dowolnej formie.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

k.w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Zwroty towarów przyjmowane są tylko w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne nie zniszczone opakowanie - zwrot powinien być wcześniej uzgodniony ze sprzedawcą.

8. W przypadku zwrotów oraz reklamacji koszty wysyłki oraz koszty związane z dostarczeniem do firmy ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl, pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

9. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem, przesłanych Pocztą Polską oraz jakichkolwiek innych przesyłek przysyłanych na koszt firmy ERMAR właścicielem sklepu sferazdrowia24.pl uprzednio nieuzgodnionych. Zwroty dotyczą tylko wysyłanych towarów. Paczki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Do zwrotu powinno być dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz informacja o numerze rachunku bankowego, na który maja zostać zwrócone pieniądze. Po otrzymaniu towaru sprzedawca sprawdzi jego stan, jeżeli towar będzie spełniał warunki do przyjęcia zwrotu (określone w pkt 7) sprzedawca wystawi fakturę korygującą i prześle nabywcy.

10. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania odstapienia od umowy.

11. Klient zamawiający produkt za pośrednictwem sklepu, który wybiera odbiór osobisty, ma  prawo odstąpienia od umowy w ciagu 14 dni.

V. Prawa autorskie

Zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie www.sferazdrowia24.pl są własnością firmy ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl i objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystywanie przez osoby trzecie jest zabronione i grozi surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

Dane do przelewu - rachunek i numer konta:

Firma Handlowo-Usługowa „ERMAR” Elżbieta Białczak

SIEKIERZYCE 25

59-407 MŚCIWOJÓW

Santander Bank Polska S.A

98 1090 2066 0000 0005 4207 7682

NIP 6951413466

REGON 362658064

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli
i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością firmy ERMAR właściciela sklepu sferazdrowia24.pl Kopiowanie ich i wykorzystywanie bez zgody właściciela sklepu jest niezgodne z prawem.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.


Prawo do odstąpienia od umowy 14 dni (oprócz towaru, który został wytworzony/sprowadzony na specjalne indywidualne zamówienie).

Klient ma prawo wypowiedzenia umowy.
Koszty wysłania oraz odesłania towaru ponosi klient.
* - darmowa dostawa zgodnie z dostępnymi wariantami przy przedpłacie, pobranie dopłata zgodnie z cennikiem


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl