Przy zakupie za minimum 350,00 zł dostawa GRATIS !!!*

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy sferazdrowia24.pl prowadzoną pod adresem www.sferazdrowia24.pl (dalej zwanym Witryną) przez Firmę Handlowo-Usługową „ERMAR” Elżbieta Białczak z siedzibą w Siekierzycach 25 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej Prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Wykorzystanie plików cookies (Polityka dotycząca cookies)

Poniższa Polityka dotycząca cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Firmę Handlowo-Usługową „ERMAR” Elżbieta Białczak z siedzibą w Siekierzycach 25, 59-407 Mściwojów.

 

I. Definicje

1. Administrator—oznacza Firmę Handlowo-Usługową „ERMAR” Elżbieta Białczak z siedzibą w Siekierzycach 25, 59-407 Mściwojów., NIP 6951416466, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies—oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora—oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne—oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis—oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.sferazdrowia24.pl

6. Urządzenie—oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik—oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy sferazdrowia24.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy sferazdrowia24.pl będzie od Ciebie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji (na przykład podczas rozmowy telefonicznej), w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 

1. Nazwisko i imię

2. Adres zameldowania na pobyt stały

3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

4. Adres poczty elektronicznej

5. Numer telefonu

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie w ramach swojego konta lub z adresu info@sferazdrowia24.pl .

 

Udostępnienie informacji

Sklep Internetowy może za Twoją zgodą, udostępniać zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów: Poczta Polska S.A., DPD Polska Sp. z o.o., Inpost Sp. z o.o., Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. w celach realizacji usługi dostarczenia zamówionego przez Ciebie Towaru pod wskazany adres.

 

W przypadku, gdy chcesz cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@sferazdrowia24.pl

 

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych. Wszelkie połączenie związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Hurtownia Internetowa nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z witryny.

 

W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Ci praw?

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy wystąpią jakiekolwiek problemy z logowaniem, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: info@sferazdrowia24.pl.

 

Zawsze przysługuje Ci też prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmian, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienie lub uaktualnienie tych danych. Masz także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem info@sferazdrowia24.pl.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

1. zakończenia wykonywania umowy,

2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych (na przykład do stron internetowych producentów danych produktów). Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy sferazdrowia24.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Zmiany polityki prywatności

Sklep Internetowy sferazdrowia24.pl zastrzega sobie prawo możliwości zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego dokumentu na tej stronie. W przypadku takiego zdarzenia każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty e-mail.

 

Pytania i zastrzeżenia

Zawsze możesz mieć pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. W takich wypadkach prosimy je kierować na adres info@sferazdrowia24.pl.

 

Dane właściciela Sklepu Internetowego sferazdrowia24.pl

Firma Handlowo-Usługowa „ERMAR” Elżbieta Białczak
Siekierzyce 25 59-407 Mściwojów, Polska

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl